LOGOS Učiteljica

Koliko je dobro biti uključen u djetetove obveze i učenje?

 

[PITANJE] Poštovani, zanima me koliko je dobro biti uključen u djetetove obveze i učenje? Svojem djetetu pomažem pri pisanju zadaća i u učenju, ali bih također htjela da se osamostali. Ukoliko neko gradivo ne zna, ja mu objasnim i pomognem, ali bih htjela da  nauči samostalno učiti i snalaziti za u buduće.

[ODGOVOR] Poštovana, zahvaljujem na pitanju. Razumljivo je i opravdano da svojem djetetu pomažete prilikom pisanja domaćih zadaća te isto tako i prilikom učenja. Ukoliko dijete ne zna riješiti poneki zadatak ili mu teže ide učenje, naravno da je dobro pružiti mu određenu pomoć kako bi zadatci bili izvršeni. Također, trebamo osvijestiti da se djeca trebaju postepeno osamostaljivati i svoje zadatke i situacije rješavati sama, naravno u tim situacijama vi ste samo njihov vodič. Pa kako onda postići da zadaće budu izvršene, a da ih dijete obavi samostalno?

 

Ukoliko se osvrnemo na pisanje domaćih zadaća, možete ga uputiti da prvo pogleda što su radili u školi, vezano uz to gradivo, da se prisjeti te da pokuša pronaći odgovore u bilježnici ili u udžbeniku. Neka krene od jednostavnijih zadataka prema težima, kako bi prvo shvatilo osnove te ih naučilo primijeniti na težim zadatcima. Potrebno je imati strpljenja, jer za dolazak do odgovora treba uložiti određeno vrijeme. Zadaća će prije biti riješena ukoliko mu vi pomognete i date mu konkretne odgovore, ali ukoliko to radi samo dijete, ono osim dobivenih odgovora, uči i kako riješiti problem. Vi mu možete pomoći tako da ga vodite i usmjerite, konkretno, da mu kažete gdje da potraži odgovor, da se pokuša prisjetiti prethodnog gradiva, ako treba neka nešto pogleda u pojmovniku i slično. Ovo vrijedi i za učenje. Znamo da djetetu pri učenju možemo pomoći, ali da je ono samo ono koje treba to zapamtiti, povezati, riješiti i na kraju odgovarati.

Ukoliko gradivo učite s njim, dozvolite mu da samo povezuje, ako je i pogrešno nema veze, pohvalite trud, ali mu recite da odgovor ipak ide u drugom smjeru.

Dijete treba naučiti organizirati količinu gradiva i vremena koje ima za učenje. Dobro je da to savlada u nižim razredima kako bi u višima, kada ima puno više gradiva, moglo dobro procijeniti i naučiti. Tu mu možete vi pomoći da za početak predlažete dane i vrijeme kada će učiti dok samo ne uvidi koliko mu je potrebno. Također, možete mu pomoći u organizaciji samog gradiva, da mu predložite da napravi kratke bilješke, natuknice ili mentalne mape, ali nikako da mu vi to pišete. Ponavljamo, možete ga voditi, ali ono samo treba naučiti ove vještine na iskustvu. Malim koracima i uz strpljenje doći će do toga da već samo zna kako riješiti koju situaciju i kako naučiti gradivo bez stresa.