LOGOS Učiteljica

Kako mentalne mape pomažu u učenju. Olakšavaju li one učenje i kako se pravilno izrađuju?

 

[PITANJE] Pozdrav, zanima me kako mentalne mape pomažu u učenju. Olakšavaju li one učenje i kako se pravilno izrađuju? Hvala!

[ODGOVOR] Poštovani, zahvaljujem na pitanju. Mentalne mape su odličan saveznik u učenju teorijskog gradiva. One teorijske sadržaje oblikuju i kategoriziraju kako bi učenje bilo smislenije i lakše.

 

Nakon toga slijedi smještanje pojmova u mentalnu mapu. Njezina izrada započinje određivanjem središnjeg pojma (većinom naslova) te postupnim dodavanjem grana iz središnjeg pojma.

Važno je prilikom dodavanja glavnih grana koristiti različite boje za svaku od njih. Na svaku glavnu granu dodaje se određeni pojam koji predstavlja tu skupinu pojmova. Na primjer, središnji pojam je slojevi listopadne šume, a na prvu granu dodajemo pojam prizemni sloj. Tada na nju dodajemo onoliko grana koliko nam treba da bismo naveli sve bitne pojmove koje smo izdvojili. Na primjer, prizemni sloj se grana na još četiri manje grane gdje pišemo mahovine, lišajevi, paprati i gljive. I tako radimo sve dok ne grupiramo ostale bitne pojmove.

 

Kada smo naveli sve pojmove, mentalnu mapu potrebno je ponoviti nekoliko puta i gradivo je naučeno!